A Társasház-Érték 5 felhő rendszert nem kell telepíteni, az bármelyik korszerű böngészőből futtatható. Azonban a program csak azok számára érhető el, akik telepítik az Érték-Rendszerház Kft. által küldött úgynevezett kliens oldali tanúsítványt.

A rendszer célja, hogy teljes megoldást nyújtson a társasházak kezelésével kapcsolatos mindennapos feladatok elvégzésére. A törvényi előírásoknak megfelelve biztosítja a rendszer a társasházak működésének teljes körű nyilvántartását.

A Társasház-Érték 5 felhő rendszer legfontosabb jellemzői:

–  könyvelőbarát programkezelés,
–  korlátlan számú társasház egyidejű kezelése,
–  korlátlan számú albetét nyilvántartása,
–  több tulajdonos és kapcsolt partner kezelés,
–  egyszeri adatbevitel – számtalan lekérdezési lehetőség,
–  könnyen átlátható és értelmezhető kimutatások, értesítők,
–  felhasználói jogosultságok kezelése,
–  folyamatos terméktámogatás, rendelkezésre állás, felhasználói FÓRUM biztosítása,
–  automatikus adatbázis mentés készítése és annak tárolása meghatározott ideig,
–  folyamatos fejlesztés,
–  költséghatékonyság,
–  használható bármely operációs rendszeren és megfelelő felbontással rendelkező eszközön,
–  telepítést nem igényel, azonnal használható,
–  Portál szolgáltatás kiegészítéssel a tulajdonosok/bérlők naprakész információkat kaphatnak,
–  más társasház kezelő programokból alap adatok migrációja.

Albetétek, folyószámlák
Az albetétek adatainak teljes körű nyilvántartása válik lehetővé, a különböző adatváltozások, tulajdonváltások figyelemmel kísérhetők. Társasházon belül a külön tulajdonok típusonként történő (lakás, garázs, üzlet, stb.) lekérdezésére is van lehetőség. Egy tulajdonoshoz több albetét hozzárendelhető (folyószámla), illetve egy albetéthez több tulajdonos, kapcsolt partner rögzíthető, ezek lekérdezése megvalósítható.

Kötelezettségek, előírások
A rendszerben korlátlan mennyiségű vetítési alap alkalmazható (pl. tulajdoni hányad, m2, lm3, m3, fő) így a kötelezettségek megállapítása több szempont alapján, mégis egy lépésben elvégezhető a teljes társasházra vonatkozóan. Az egyedi előírások mellett a rendszeres előírások automatikusan egy gombnyomásra felvezethetők a tulajdonosi, bérlői folyószámlára. Téves előírás esetén stornózásra van lehetőség. Tulajdonosok, bérlők folyószámláinak áttekinthető nyilvántartására van lehetőség, a kötelezettségek és befizetések kezelésével a hátralék, illetve túlfizetés pontosan kimutatható tételes, illetve kivonat formájában is.

Bejövő (szállító) számlák kezelése
A Társasház részére érkező bejövő (szállító) számlák rögzíthetők a rendszerben. A beiktatott számlák a banki rendszerbe automatikusan exportálhatók. A bankszámla terhelésekor (kiadás) a számla behívható, így folyamatosan figyelemmel kísérhető a szállító számlák kiegyenlítése. Készíthető lista különböző szűrési feltételek megadása mellett, az összes rögzített számláról, kiegyenlített, kiegyenlítetlen, visszaküldött számlákról. A NAV Online számla rendszeréből a társasházak részére kiállított számlák importálhatók.

Kimenő számlák készítése
A rendszer számlázó moduljával a társasházban bérlőként szereplők részére számla állítható ki. A bankszámlán történő jóváírás (bevétel) esetén a számla behívható, így folyamatosan követhetők a vevői kintlévőségek. Korábban elkészített számláról utólag másolat készíthető, valamint szükség esetén sztornózható. A számlakészítésnél a törvényi előírásoknak megfelelően biztosított a folyamatos sorszámozás, illetve a számla tartalmi elemei is megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. Készíthető lista különböző szűrési feltételek megadása mellett, az összes kimenő számláról, kiegyenlített, kiegyenlítetlen számlákról. A kimenő számlák a törvényi előírásoknak megfelelően a NAV rendszerébe beküldésre kerülnek.

Könyvelés
A pénzforgalom rögzítése az egyszeres könyvvitel szabályai szerint történik. A terhelések, jóváírások (bevételek, kiadások) folyamatos könyvelése elvégezhető úgy a rendszerben, hogy az aktuális pénzforgalmi számla egyenlege figyelemmel kísérhető. A rendszerben lehetőség van a könyvelt tétel egyes adatainak módosítására, illetve a rontott tételek sztornózására úgy, hogy a sztornó tétel, mint könyvelési tétel automatikusan létrejön. Több pénzforgalmi számla használható,költséghelyek alkalmazására is van lehetőség. Külön modul megrendelése esetén a befizető azonosítóval ellátott tételeket a rendszer automatikusan könyveli a bank által létrehozott export állományból. Biztosított a társasházak előző illetve tárgyévi pénzforgalmának folyamatos rögzítése, valamint az egyes társasházak eltérő időben történő zárása, nyitása.

Mért fogyasztások elszámolása
A mérőórák számának, záró állásának a következő időszakra történő átvitelével (kezdő adatként) a fogyasztás megállapítható. A rendszerből automatikusan leolvasó lap készíthető. Az előírt közmű előleg és a mért fogyasztás különbözete tetszés szerinti gyakorisággal feldolgozható, automatikusan előírható a tulajdonos, bérlő folyószámlájára. Tulajdonosi értesítők készíthetők a mért fogyasztásról. Elszámolható közművek: hideg víz, meleg víz, hőmennyiség, klíma, áram korlátlan darab számmal, valamint alapdíj hozzáadással.

Házipénztár
A Házipénztár modul segítségével bevételi és kiadási pénztár bizonylatokat állítható elő a rendszerrel, valamint időszaki pénztárkönyv készíthető.

Költségvetés, költségelszámolás
A rendszer lehetőséget nyújt költségvetés készítésére, mely a felhasználó által megadott tagolásban, részletezettségben készül. A költségvetésben szereplő terv adatok mellé állítva a tény adatokat elszámolás készíthető a tulajdonosok részére.

SZJA bevallás, mérlegkészítés
A rendszerrel éves (egyszerűsített) beszámoló, mérleg illetve negyedéves, éves SZJA bevallás készíthető.

Levelek, értesítők
A tulajdonosoknak, bérlőknek kötelező jelleggel, illetve alkalomszerűen különböző levelek, értesítők küldhetők a kötelezettségekről, egyenlegekről, stb. Ilyen levél a fizetési értesítő, az előírás értesítő, az egyenlegközlő levél, a meghívó. A rendszerből jelenléti ív nyomtatására is lehetőség van. A levelek postázásához lehetőség van etikett nyomtatására, illetve borítékcímzésre a rendszerből.A tulajdonosok, bérlők fizetési kötelezettségeit tartalmazó csekk kinyomtatható a rendszerből. Az értesítők email csatolmányként is elküldhetők az interneten keresztül (e-mail modul).

Listák, kimutatások
A különböző listák segítségével különféle kimutatásokat hozhatunk létre, illetve ellenőrizhetjük a bevitt adatok helyességét. A naplófőkönyvi, illetve pénzügyi adatokról készíthető listákon kívül lehetőség van az éves beszámolási kötelezettséghez szükséges nyomtatványok kinyomtatására is.

Iktatás, fájl iktatás
Az általános iktató modul célja, hogy a Társasház-Érték 5 felhő alkalmazásban segítse a társasházzal és annak lakóival kapcsolatos ki és beérkező dokumentumok nyilvántartását. Az általános iktató modul az alap rendszer része (az ingyenes verzió nem tartalmazza). Amennyiben az iktatással kapcsolatos elektronikus dokumentumokat  is tárolni akarjuk, akkor a fájl iktatás rész megrendelése szükséges.

Év végi zárás, nyitás
Év végén a rendszer automatikusan elvégzi az adatbázis zárását, illetve létrehozza az új évre a nyitó adatok. elkészítését, amivel jelentős idő és munka takarítható meg. A lezárt év adatai automatikusan, évenként „archív” állományba kerülnek mentésre, ahonnan bármikor, bármely adat, lista, lekérdezhető.

Portál szolgáltatás
A lakók részére létrehozott https://www.tarsashazam.hu oldal a lakói megkereséseket szolgálja ki. Az oldalra belépve a lakók hozzájutnak az ingatlanjaikkal és fizetési kötelezettségeikkel kapcsolatos információkhoz, elérik a társasház dokumentumait, anélkül, hogy a kezelő céggel kapcsolatba kellene lépniük.

DEMO
Tekintse meg új, platformfüggetlen megoldásunkat a Társasház-Érték 5 felhõ alkalmazást!
Demó oldal itt érhető el: http://tarsashaz.ertek.hu

Felhasználói dokumentáció

Az alábbi fórumon feltehet minden programmal kapcsolatos kérdést: https://www.ertek.hu/forum/

Speciális ajánlat:
A Társasház-Érték 5 rendszer 50 albetét kezeléséig INGYENES.

– amennyiben a felhasználó tulajdonos a kezelt társasházban,
– licenc feltételek szerint korlátlan ideig használható,
– igény esetén fizetős csomagba léphet,
– terméktámogatás nélkül, ingyenes fórum használattal.